how to create your own web page

KH SANACE s.r.o.

REFERENCE

2019
52 tis. Kč

Újezd u Průhonic

Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro založení školy.

Průzkumné vrty, odběry geotechnických vzorků, vsakovací zkoušky, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: MČ Praha - Újezd, Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4, pan Václav Drahorád.

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek  

2019
194 tis. Kč

Sedlec a Vícenice u Náměšti n.O.

Oprava a likvidace monitorovacích vrtů - Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Oprava a likvidace vrtů, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: ČR - MO, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
Paní Miroslava Velenová. 

Odpovědný pracovník: Ing. Magdalena Prokešová

2018-2019
994 tis. Kč

Kovoslužba HP, a.s.

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. v Praze
Demolice jeřábové dráhy, sanace stavebních konstrukcí a zemin nesaturované zóny kontaminovaných RU. Odstranění 118 t kontaminovaných stavebních konstrukcí a 302 t kontaminovaných zemin.

Odběry vzorků stavebních materiálů, zemin a podzemní vody na stanovení RU a ClU, likvidace vrtů, sled, řízení a vyhodnocení prací.


Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Monika Zbořilová
Supervize – Ing. Ivana Pánková, Alfasystem s.r.o.

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2011 – dosud probíhá
1,9 mil. Kč 

KOVOŠROT GROUP CZ
Děčín

Realizace sanačních prací – ochranné sanační čerpání.  

Ochranné sanační čerpání čerpání ropných látek - lokalita Děčín, společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s.
Kontaminace: ropné látky.

Dosažené výsledky:
Realizace zakázky byla zahájena v září 2011, doposud probíhá s cílem zamezení šíření znečištění do širšího okolí lokality.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Ing. Dušan Žák
Supervize: Ing. Jaromír Malec

Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek 

2011
0,2mil. Kč

ČS PHM Jičíněves

Průzkum znečištění a zpracování projektové dokumentace sanace.
 
Průzkum znečištění v prostoru podzemní nádrže na naftu bývalé ČS PHM. Vyčíslen rozsah znečištění nesaturované zóny a podzemní vody ropnými látkami, zpracována projektová dokumentace sanačních prací.

Investor: Státní statek Jeneč – s.p. v lividaci, paní Helebrantová

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek 

2011
0,04mil. Kč

Kasárna P. Holého Tábor

Průzkum znečištění horninového prostředí
Průzkum znečištění v prostoru opravárenského objektu. Bylo vyloučeno významné znečištění.

Investor: ČR – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, paní Michalovičová
Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek


2010 - 2011
1,9 mil. Kč 

Letiště Ruzyně – hangár F

Průzkum znečištění a zpracování projektové dokumentace II. etapy sanace.
 
Průzkum znečištění podzemní vody ClU a ropnými látkami v prostoru předpolí hangáru F včetně migračních cest ve dvou zvodněných horizontech.
Zmapován rozsah znečištění, provedeny čerpací a stoupací zkoušky, stopovací zkouška, geofyzikální průzkum. Zpracována projektová dokumentace II. etapy sanace.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Monika Zbořilová
Supervize – RNDr. Miloš Mikolanda
Geologická služba Poděbrady.

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2015-2017
888 tis. Kč

DS Šumperk - Vikýřovice

Ochranné sanační čerpání VI. etapy v areálu bývalého distribučního skladu BENZINA, s.r.o., lokalita Šumperk. 

Ochranné čerpání podzemní vody kontaminované ropnými látkami, BTEX a PAU, čerpání z vrtů v délce 18 měsíce. Monitoring lokality a monitoring sanačního zařízení, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Monika Zbořilová
Supervize – Mgr. Daniel Svoboda, AGSS s.r.o.

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek  

2018
231 tis. Kč

ČS PHM Velenovy

Provedení hydrogeologického průzkumu jako podklad pro případné zpracování PD na sanační práce v okolí bývalé ČS PHM Velenovy na pozemku KN 2324/30 v k.ú. Velenovy.      

Hydrogeologických průzkum, průzkum kontaminace stavebních materiálů, zemin a podzemní vody, vrtné práce, odběry vzorků, hlavní sledované kontaminanty – C10C40 sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: SPÚ, náměstí Generála Píky 21110/8, 326 00 Plzeň, Ing. Petr Trombík

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2018
91 tis. Kč

Praha - Hloubětín

Průzkum znečištění na lokalitě Hloubětín – Park Smetanka.     

Průzkum kontaminace průmyslového areálu, nevystrojené vrty, odběry vzorků stavebních materiálů a zemin, kontaminující látky: RU, BTEX, ClU, PAU, Těžké kovy sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: CENTRAL GROUP 33 Investiční a.s., Na strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Ing. Václav Moravec

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2019
50 tis. Kč

Soběslav

Posouzení rizikovosti zvýšených koncentrací arsenu v zeminách na lokalitě Soběslav – průmyslové zóny „U dálnice“ .

Odběry vzorků zeminy, laboratorní analýzy, hodnocení rizik sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: LinkCity Czech Republic a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Ing. Petr Melichar

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2019
79 tis. Kč

Horní Jirčany

Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro založení skladových hal.

Průzkumné vrty, odběry geotechnických vzorků, vsakovací zkoušky, sled, řízení a vyhodnocení prací .

Investor: Ing. Petr Jiroušek
Na vyhlídce 102, 257 22 Čerčany

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek  

2013 - 2019
5,76 mil. Kč

ČS PHM Čáslav  

Sanační – stavební práce na lokalitě ČS PHM Čáslav společnosti BENZINA, s.r.o.

Vrtné práce, sanační čerpání a dekontaminace vody kontaminované fází RU a RU a BTEX v rozpuštěné vodě, testy aplikace peroxidu vodíku a biopreparátu, monitoring, aktualizace analýzy rizik likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Monika Zbořilová

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2019
72 tis. Kč

TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o.  

Likvidace průzkumných hydrogeologických vrtů v areálu společnosti TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o.  

Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Monika Zbořilová

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2018
25 tis. Kč

PARAMO a.s.

Jednorázový monitoring kontaminace podzemní vody v okolí skládky sludge na lokalitě Hlavečník
Odběry vzorků podzemní vody, laboratorní analýzy, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Monika Zbořilová

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek  

2009 – 2011
14,5 mil. Kč 

Pardubice PARAMO LIDL

Realizace stavebních, odpadářských a rekultivačních prací v rámci sanace bývalé skládky kyselých pryskyřic PARAMA.  

Realizace stavebních, odpadářských a rekultivačních prací v rámci sanace bývalé skládky kyselých pryskyřic PARAMA u obchodního centra LIDL v Pardubicích. 

Kontaminace: ropné látky

Dosažené výsledky:
odstranění odpadů, vybudování opěrné zdi a následné provedení rekultivačních prací.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, Mgr. Monika Zbořilová
Supervize: RNDr. Jiří Tomášek

Odpovědný pracovník: Mgr.Petr Korbel

2009 -2011
5,8 mil. Kč 

ZČE Tuhnice

Realizace sanačních (stavebních) prací v areálu ČEZ Správa majetku, s.r.o.

Sanace nesaturované zóny metodou ex situ a podzemní vody metodou „nanoželezo“, sanační monitoring. 

Kontaminace: ropné látky, ClU

Dosažené výsledky:
odstranění znečištění nesaturované zóny ropnými látkami – dosaženo sanačního limitu. Proběhl pilotní test sanace podzemní vody kontaminované Clu metodou chemické redukce pomocí nanočástic železa .

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Ing. Jana Holasová

Supervize: Mgr. Jan Pacák

Odpovědný pracovník:
Mgr.Radek Heřmánek

2009 –2011
9,0 mil. Kč 

AFBKK s.r.o., Praha 9

Sanace nesaturované zóny kontaminované ropnými látkami, BTEX a těžkými kovy v areálu AF BKK spol. s r.o., Podkovářská 2, Praha 9. 

Sanace nesaturované zóny metodou ex situ a metodou venting, sanační a postsanační monitoring. 

Kontaminace: ropné látky, BTEX, těžké kovy

Dosažené výsledky:
odstranění 4 ohnisek kontaminace nesaturované zóny metodou ex situ, dočištění podloží metodou venting, odstraněno cca 1120 t odpadů – dosaženy cílové limity sanace.

Subdodavatelský podíl pro společnost DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves – kont. osoba Ing. Vaněk.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Ing. Dušan Žák
Supervize Mgr. David Chaloupka

Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek
  

2008
0,6mil. Kč 

Jiřice (Tábor 17)

Nápravná opatření v bývalém vojenském prostoru po SA Milovice, oblast Jiřice (tábor 17)
  
Vyčištění jímek a odstranění podzemních nadrží na PHM a následné odtěžení kontaminovaných zemin z jejich podloží.
  
Kontaminace: ropné látky.

Dosažené výsledky:
Vyčištění jímek , odstranění kontaminovaných zemin z podloží nádrží a dosažení splnění cílového limitu pro nesaturovanou zónu NEL – 2500 mg/kg suš.

Investor: MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Ing. František Pánek

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek
 

2008
9,5 mil. Kč 

Kalová pole SAP Mimoň

Sanační projekt Kalová pole SAP Mimoň s.r.o.
Rekultivace kalových polí SAP Mimoň.

Dosažené výsledky:
Rekultivace kalových polí – biologická degradace, zafoliování, překrytí zeminou
Subdodavatelský podíl pro společnost Earth Tech CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7 – kont. osoba RNDr. Kinkor - 283 090 611.

Investor: Earth Tech CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7
RNDr. Vladimír Kinkor

Odpovědný pracovník: Mgr.Petr Korbel 

2009
0,2 mil. Kč 

Strojírny TATRA Praha, a.s. 

Zpracování analýzy rizika ve výrobním areálu v Praze 5 - Zličíně. Zpracování analýzy rizika. 

Kontaminace: ropné látky

Dosažené výsledky:
Zpracování efektivní AR starých ekologických zátěží včetně odhadu finančních nákladů na sanační zásah.

Nabyvatel: Strojírny Tatra Praha, a.s., Pod Višňovkou 33/1661, 140 00 Praha 4 - Krč

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek 

2008 – dosud probíhá
19 + 1,9 mil. Kč 

VELAMOS, a.s. 

Stavební práce při sanaci ekologických škod - Sanační práce ve společnosti VELAMOS, a.s., lokalita Náměšť nad Oslavou.

Stavební a sanační práce, sanační monitoring, ochranné sanační čerpání.

Kontaminace: ropné látky, ClU

Dosažené výsledky:
Dokončeny práce na odstranění znečištěné nesaturované zóny, probíhá ochranné čerpání a monitoring podzemních vod. Na lokalitě probíhá pilotní test sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky metodou reduktivní dechlorace.

VELAMOS a.s. Náměšť nad Oslavou
Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Ing. Jana Holasová
Supervize: GEON s.r.o. ing. A. Kmeť

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek
 

2009-2010
2,7 mil. Kč 

Statek Nicov 

Sanace nesaturované zóny v areálu farmy Nicov, Sektor I. – postsanační monitoring.

Sanace nesaturované zóny, sanační monitoring. 

Kontaminace: ropné látky

Dosažené výsledky:
Odstraněny zdroje znečištění v nesaturované zóně (bývalá ČS PHM, sklad olejů, dílny, sklad hnojiv). Odstraněno cca 1120 t odpadu. Monitoringem podzemní vody prokázáno její pouze stopové zbytkové znečištění.

2009 –dosud probíhá
10,1 mil. Kč 

Navijárna motorů HC&M

Demolice objektu a sanace nesaturované zóny v areálu firmy. 

Navijárna motorů HC&M, s.r.o. Domažlice – sanační monitoring

Sanace nesaturované zóny, sanace podzemní vody sanační monitoring. 

Kontaminace: ropné látky, chlorované uhlovodíky
Dosažené výsledky:
Odstranění znečištění nesaturované zóny ropnými látkami, omezení kontaminace ClU v podzemní vodě ze 4 na 1 vrt, sanace podzemní vody stále probíhá.

Investor: CHEMCOMEX Praha a.s., Pražská 810/16,
Praha 10

Odpovědný pracovník: RNDr. Pavel Špaček

2008
0,5 mil. Kč 

Galvanovna Jihlava

Inventarizace odpadů a chemikálií v galvanovně v areálu Jihlavan a.s.

Inventarizace odpadů a chemikálií ve staré galvanovně, rozdělení zjištěných nebezpečných odpadů a chemikálií dle rizikovosti, návrh postupu prací na jejich likvidaci a koncepci nápravných opatření.

Investor: RASOLL, s.r.o., v likvidaci, Znojemská 64, 586 01 Jihlava, ing. Pavel Zimola

Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek 

2009 – 2011
1,9mil. Kč 

Statek Nový Svět

Sanace nesaturované zóny v areálu farmy Nový Svět.
  
Sanace nesaturované zóny, sanační monitoring , postsanační monitoring podzemní vody

Kontaminace: ropné látky

Dosažené výsledky:
Dosažené výsledky: Odstraněny zdroje znečištění v nesaturované zóně (ČS PHM, sklad olejů, dílny, sklad hnojiv). Odstraněno cca 370 t odpadu. Monitoringem podzemní vody prokázáno její pouze stopové zbytkové znečištění.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Monika Zbořilová, Supervize Mgr. Jan Svoboda
Hydrogeologická spol. s r.o.

Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek 

2009 (2011)
0,5mil. Kč 

OÚ Vranov

Analýza rizik skládky nebezpečného odpadu
Analýza rizik skládky nebezpečného odpadu v souladu s MP MŽP pro průzkum kontaminovaného území.

Navrženy sanační limity a postup sanačních prací.
Následně zpracována projektová dokumentace sanace a žádost o poskytnutí dotace z programu OPŽP.

Investor: OÚ Vranov, Vranov č.p. 16, p. Josef Vašák

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2010
1,4mil. Kč 

Prostřední Lhota

Stavební a demoliční práce. Demolice hospodářského objektu, opravy ohradních zdí, výstavba dřevěných objektů, uložení sutí na skládku.

Investor: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, Ing. Makal - 296 164 111

Odpovědný pracovník: Mgr.Petr Korbel
 

2010
1,8mil. Kč 

ČS PHM Kříšťanov

Odstranění čerpací stanice PHM. Odstranění zpevněné plochy, vyčištění a demontáž trubních rozvodů, vyčištění a odstranění podzemních nádrží a odtěžení kontaminovaného materiálu, sanační čerpání podzemní vody.

Dosažené výsledky:
sanační limit pro NEL byl dosažen.

Investor: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, Ing. Makal - 296 164 111
Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek

2010
1,7mil. Kč 

ČS PHM Netvořice

Demolice betonových kolektorů, vyjmutí, vyčištění a likvidace nádrží, odtěžení kontaminovaných zemin a jejich likvidace, sanační a postsanační monitoring.

Dosažené výsledky:
sanační limit pro NEL byl dosažen.

Investor: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, Ing. Makal - 296 164 111

Odpovědný pracovník: Mgr.Petr Korbel

Přehled význačných zakázek řešených v minulosti odbornými pracovníky sanační skupiny je uveden v textu. 

Odborné reference

Odborné reference sanační skupiny společnosti KHSanace s.r.o. jsou založeny na dlouholetých odborných zkušenostech klíčových pracovníků v oblasti různých činností v oborech spojených s životním prostředím, jako je podnikání a nakládání s nebezpečnými odpady, legislativní poradenství, auditorská činnost, geologické práce a především sanace starých ekologických zátěží, apod.

2007 – 2008
3,4 mil. Kč 

Město Valtice

Sanace bývalé kotelny na LTO – postsanační monitoring.

Demolice objektu, odtěžení kontaminovaných zemin, likvidace 200 t kontaminovaných betonů a 316 t kontaminovaných zemin na biodegradační ploše, sanační monitoring, vyhodnocení výsledků.
Sanace podzemní vody, sanační monitoring.
Kontaminanty: ropné látky. 


Dosažené výsledky:
Dosaženo splnění cílového limitu pro nesaturovanou zónu NEL – 1 000 mg/kg suš., v podzemní vodě dosaženo snížení obsahu NEL z 20 na 1 mg/l.

Subdodavatelský podíl pro společnost DETRITUS spol. s r.o., nám. TGM 1130/I, 290 01 Poděbrady – kont. osoba RNDr. Mikolanda - 325 615 623.

Město Valtice
(ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, 120 00 Praha 2)
Investor : ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2
Paní Kratochvílová, 225 776 111
Supervize: Ing. Feld, UNIFEST s.r.o.

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek 

2007 – 2011
3,1 mil. Kč 

Bývalá kasárna Horažďovice

Sanace bývalé ČS PHM v objektu kasáren
Sanace podzemní vody, sanační a postsanační monitoring.

Kontaminanty: ropné látky

Dosažené výsledky:
Sanace byla v termínu ukončena při dosažení sanačního limitu. Počáteční koncentrace NEL 3 mg/l. Roční postsanační monitoring prokázal setrvalé dosažení sanačního limitu.

Subdodavatelský podíl pro společnost Earth Tech CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7 – kont. osoba RNDr. Kinkor - 283 090 611.

(ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, 120 00 Praha 2)
Investor : ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2
Paní Kratochvílová, 225 776 111

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek 

2008
0,1 mil Kč 

SPOLANA Neratovice

Průzkum znečištění v prostoru objektu A 1400
Proveden průzkum znečištění podložních zemin.
Kontaminant: chlorované pesticidy.  

Dosažené výsledky:
Vymapování rozsahu kontaminace podložních zemin, proveden výpočet kubatury kontaminovaných materiálů.

Subdodavatelský podíl pro společnost BCD CZ a.s., Francouzská 4, 120 00 Praha 2 – kont. osoba RNDr. Jedličková - 315 665 664.

Práce 651, 277 11 Neratovice
Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Pištora, Supervize: RNDr. Richter
– BIJO CZ a.s., 234 054 235

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2007- 2008
0,1 mil. Kč 

SPOLANA Neratovice

Monitoring kvality podzemní vody v okolí objektů A 1420 a A 1030.

Průběžně prováděn kvartální monitoring znečištěn podzemní vody v okolí sanovaných objektů.
Kontaminant: chlorované pestcidy , dibenzodioxiny a dibenzofurany. 

Dosažené výsledky:
Kontrola vývoje znečištění podzemní vody jako reakce na probíhající sanaci nesaturované zóny .

Subdodavatelský podíl pro společnost BCD CZ a.s., Francouzská 4, 120 00 Praha 2 – kont. osoba RNDr. Jedličková - 315 665 664.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Mgr. Pištora
Supervize: RNDr. Richter – BIJO CZ a.s., 234 054 235

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek 

2007 - 2008
2,5 mil. Kč 

Lochman Raucher Nová Paka

Sanace spáleniště bývalého výrobního objektu Lochmann Raucher v Nové Pace.
 
Likvidace ostatních (1 500 t) a nebezpečných (300 t) odpadů po požáru haly včetně vyklízení a dopravy.
Kontaminace: NEL.
 
Subdodavatelský podíl pro společnost RUMPOLD s.r.o., Klimentská 52, 110 00 Praha 1 – kont. osoba Ing. Štefanišin - 271 737 967.

Legií 265, 509 01 Nová Paka, Investor: LOCHMAN RAUCHER, s.r.o., Legií 265, 509 01 Nová Paka – pojistné plnění.

Odpovědný pracovník: Mgr. Petr Korbel 

2007 – 2009
1,2 mil. Kč 

ČS PHM Dlouhé Pole

Sanace podzemní vody v objektu bývalé ČS PHM Dlouhé Pole.

Sanace podzemní vody, sanační monitoring.
Kontaminanty: ropné látky.

Dosažené výsledky:
Dosažení snížení koncentrace NEL v podzemní vodě ze 6 pod 1 mg/l, tj. splnění sanačního limitu.

Subdodavatelský podíl pro společnost ECO-F a.s., Na Švihance 1, 120 00 Praha 2 – kont. osoba Ing. Gombík - 234 312 131.

Investor: PF ČR, Husinecká 1024/3a, 130 00 Praha 3
Ing. Makal - 296 164 111

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek 

2007 – 2008
0,3 mil. Kč 

ČS PHM Kamenice

Postsanační monitoring kvality podzemní vody v okolí ČS PHM. 

Postsanační monitoring znečištění podzemní vody
Kontaminace: ropné látky. 

Dosažené výsledky:
Získány poznatky o vývoji znečištění podzemní vody.
Subdodavatelský podíl pro společnost RUMPOLD s.r.o., Klimentská 52, 110 00 Praha 1 – kont. osoba Ing. Štefanišin - 271 737 967 

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, Mgr. Pištora

Supervize: Ing. Jonášová, – WASTECH, a.s., 272 660 112 

2008 – 2009
0,4 mil. Kč 

FOXCONN CZ s.r.o.

Postsanační monitoring znečištění podzemní vody ClU v areálu Zámeček v Pardubicích. 

Realizace postsanačního monitoringu znečištění podzemní vody a půdního vzduchu ClU
Kontaminace: ClU. 

Dosažené výsledky:

Získány poznatky o vývoji znečištění podzemní vody půdního vzduchu po ukončení sanace.
  
Subdodavatelský podíl pro společnost SITA CZ a.s., Španělská 10, 120 00 Praha 2 – kont. osoba Mgr. Jati - 221 180 111 

Investor: FOXCONN CZ s.r.o., U Zámečku 26,
532 01 Pardubice, kont. osoba – p. Mazánek 466 056 111
Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek 

2008
0,1 mil. Kč 

Strojírny TATRA Praha, a.s. 

Vypracování ekologického audit ve výrobním areálu v Praze 5 – Zličíně.

Realizace ekologického auditu ve výrobním závodě
Kontaminace: ropné látky.

Dosažené výsledky:
Vymapován rozsah kontaminace podložních zemin, proveden výpočet kubatury kontaminovaných materiálů. 

Investor: Strojírny Tatra Praha, a.s., Pod Višňovkou 33/1661, 140 00 Praha 4 - Krč.  

Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek 

2008 – 2009
30 mil. Kč 

CL Servis Praha 9

Sanace nesaturované zóny na pozemku v Praze 9, Poděbradské ul.
Sanace nesaturované zóny, sanační monitoring.
Kontaminanty: ropné látky, BTEX, těžké kovy .

Dosažené výsledky:
Sanace byla úspěšně dokončena při dosažení sanačních limitů , zneškodněno bylo cca 18 304 t nebezpečných odpadů.

Subdodavatelský podíl pro společnost Earth Tech CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7 – kont. osoba RNDr. Kinkor - 283 090 611. 

CL Servis, s.r.o., Poděbradská 36, 190 00 Praha 9
Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, Ing. Dušan Žák. 
Supervize: MEGA a.s., Ing. Hrabal

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

2008 – dosud probíhá
3,6 mil. Kč 

ČS PHM Vysoké Mýto 

Ochranné sanační čerpání – I. a II. etapa
Provozování ochranného sanačního čerpání
Kontaminace: ropné látky, BTEX. 

Dosažené výsledky:
Realizace zakázky byla zahájena v září 2008, doposud probíhá. Je zamezeno šíření znečištění do širšího okolí lokality.  

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, Mgr. Jiří Pištora, Ing. Dušan Žák, Supervize: RNDr. Katuše Kubíková, Mgr. Václav, Frydrich. 

Odpovědný pracovník: Mgr.Radek Heřmánek 

© Copyright 2019 KHASNACE s.r.o. - All Rights Reserved 
Design by DEGIT - Petr Šimánek